Hvorfor at 'iværksætter-selskaber' er en dårlig idé

I dag på epn.dk, var der en artikel om selskaber skal koste 1 krone. Den blev rost af et par eksperter, og erhvervs- og vækstministeren Anette Vilhelmsen udtaler: 'Ændringerne i selskabsloven skal fremme åbenhed og god ledelse i danske selskaber samt skabe bedre vilkår for iværksættere til at etablere selskaber'.Jeg mener dog at det er en dårlig idé - en rigtig dårlig idé. Det virker ærlig talt ikke særlig gennemtænkt.Lad mig kort forklare, hvad det her med et iværksætterselskab (IVS) går ud på. Kort sagt, så skal den nye selskabsform være de samme rettigheder som ved et ApS (Anpartsselskab), men blot kun koste én krone. Målet er at få flere iværksættere igang.Vi er helt enige om, at der skal flere iværksætter, det er jeg selv en stor fortaler for. Så at der er mere fokus på at få flere iværksættere synes jeg overordnet er rigtig positivt, og det er jeg glad for at se.Udfordringen for mig, ligger I at jeg synes at dette er en super dårlig måde at få flere iværksættere på.Hvem er målgruppen for det nye selskab? I min optik rammer man ikke nogle af de iværksættere, som på lang sigt, vil hjælpe det danske erhvervsliv. Der vil være alt for mange, som principielt kan tage denne selskabsform, og så satse på højrisiko forretninger. Pludselig kan de altså 'satse' andre virksomheders penge - noget, som virksomhederne i princippet ikke engang er klar over. Lad mig forklare det nærmere, ved at stille det op i nogle punkter.

  • Har man ingen risiko i sin forretning, så vil man lige så godt kunne oprette et enkeltmandsfirma eller et interessentselskab med personlig hæftelse
  • Hvis man ikke ønsker at risikere noget, så findes der i dag muligheden med et anpartsselskab. Det kræver 80.000 kr. i kapital, for at stifte dette selskab. Dem mister man så, hvis forretningen går galt.
  • Med iværksætterselskabet har man de samme rettigheder som ved et ApS, dog uden at skulle ligge de 80.000 kr. i kapital. Det vil kun være én krone.

Iværksætterselskabet, vil altså kun være interessant for folk, der ikke har de 80.000 kr. til rådighed, og som stadig ønsker at starte en højrisiko forretning. I hvert fald en forretning med tilpas høj risiko til, at de ikke tør sætte den i deres personlige navn.Men er det ikke også en smule uambitiøst, ikke selv at turde chancen, men godt vil løbe den på andres skuldre?Hvis folk så vælger at stifte et IVS, så bliver de nødt til at købe en stor del af tingene på kredit. For havde de haft penge til at kunne købe ting ind, så havde de jo blot kunne gøre det i et enkeltmandsfirma, eller stifte et ApS. Ved at købe mange af tingene på kredit, så er det lige pludselig de etablerede erhvervslivs penge, som man er ude at lege med. Her risikere man altså andres penge! Og hvorfor er det lige, at det er retfærdigt, når man ikke engang selv har turde, at smide nogle penge efter det?Jeg tror på, at hvis dette bliver en realitet, så vil IVS-selskabsformen hurtigt blive blacklisted på alle kreditorlister. Jeg vil i hvert fald ikke give kredit, til et IVS-selskab. Og hvis ingen vil give kredit til dem, eller turde handle med dem, så er vi jo lige vidt.Der er dog ingen tvivl om at det vil give flere iværksættere, for det er jo klart at flere tør tage chancen, når risikoen er mindre. Dog synes jeg, at det kommer potentielt til at gå udover alle de etablerede virksomheder. Dem må vi virkelig heller ikke glemme, det er trods alt dem, som holder Danmark kørende i dag.Der er heller ingen tvivl om, at man er mere risikovillig, når man ikke personligt hænger på den.Jeg synes også, at det er en smule som at tisse i bukserne. Det giver flere iværksættere på kort tid, men over lang sigt vil det i min optik forringe det eksisterende erhvervsliv, og samlet set hive ned.Jeg kan dog ikke tillade mig at kritisere dette forslag, uden at komme med et bedre forslag. Derfor har jeg stillet et par forslag op, som jeg synes er meget bedre. Her løber iværksætteren stadig en risiko, og det synes jeg også er en del af 'gamet', hvis man vil være iværksætter. Her er mine forslag, som er bygget på mine tanker, og en masse snak med iværksættere fra hele landet:

  • Sæt ApS kapital kravet ned til kr. 50.000. Min påstand vil være at 99% af alle i DK, kan skaffe kr. 50.000 på et år. Over en 1-årig periode er det 4166,67 kr. man skal spare op og måneden. Det kan man tjene på et weekendjob, eller ved at arbejde 1-2 timer ekstra hver dag. Hvis man virkelig vil, så kan man godt få sparet det op. Derudover vil mange også kunne låne kr. 50.000 i banken.
  • Lempede momsregler i opstartsperioden. Som det er nu, så skal man også betale moms af penge, som man ikke har fået ind endnu. Derudover, så kunne man også give ekstra betalingstid, det første år, når der skal betales moms og andre offentlige takster. Det vil gøre det nemmere at få likviditeten til at holde i opstartsperioder, hvor man som regel er presset på likviditeten.
  • Flere offentlige bonusser, når man skaber arbejdspladser. Vi har rigtig meget potentiale i Danmark, til at skabe nogle store virksomheder. Vi er intelligente, dygtige og generelt langt fremme i bussen. Vi har også mange dygtige iværksættere. Det svære bliver når man begynder at ansætte folk. Det er RIGTIG dyrt, og kan være svært. En bonus-ordning, hvor det offentlige hjælper med at betale dele af lønningerne de første måneder, vil hjælpe meget.
  • Mulighed for folk på offentlig støtte, at starte virksomheder, imens de får penge. Jeg har snakket med rigtig mange, der ønsker at blive selvstændige. Her i blandt også mange, der er på dagpenge, kontanthjælp eller noget i den stil. De går derhjemme, og keder sig. De er overkvalificeret til de jobs de har fået tilbudt, og de har en masse idéer om at blive selvstændige. Udfordringen er dog, at hvis de starter selvstændigt op, så kan de ikke længere modtage offentlig støtte. Her synes jeg, at man bør have lempede regler. Således, at de kan starte virksomhed alt hvad de vil, og så snart der er overskud i virksomheden til at betale en løn der svarede til dagpenge, så skal de gå fuldtids med virksomheden. De skal stadig holde kommunen underrettet omkring hvordan det går for virksomheden, og kommunen skal have indsigt i virksomhedens økonomi, så de kan følge med i det.
  • Bedre barselsvilkår for iværksættere. Istedet for at gøre det op i timer, så bør man gøre det op i de penge, der tjenes. Lidt ligesom det med dagpenge og kontanthjælp. Hvis man ønsker at arbejde fuldtids imens man er på barsel, men ingen penge tjener i sit firma, men kæmper for det, så synes jeg ikke det er retfærdigt at det offentlige sætter en stopper for dem. Lad dem dog arbejde løs! Hvis de så begynder at tjene penge, så kan de ikke længere modtage barselsstøtte, da det skal ses som en hjælp for hjemmegående, der ikke kan forsørge dem selv.

Det er mine forslag. Kigger man på de to sidste, så er der selvfølgelig mulighed for, at der kan fuskes med det. Men det kan der altså også i dag! Og hvis nu, at folk vælger at fuske med det, så vil de højst sandsynligt fuske med, at de ikke tjener penge nok til at kunne forsørge dem selv, således de stadig er på offentlig støtte. Det vil så betyde at det offentlige måske betaler nogle penge, imens folk starter op. Men hvis det er det, som skal til, så er det fint for mig.Læs mere om IVS'er her:

TankerCasper Blom