Facebook konkurrence regler – opsumering!

Lige et hurtigt oprids af de nye konkurrenceregler på Facebook. Facebook har lukket et par norske sider ned, fordi de ikke overholdt retningslinjerne, og jeg har netop også set et eksempel på dette i Danmark.

Jeg er sikker på Facebook gør alvor af det, og derfor vil jeg opfordre alle til at følge dem. Jeg har prøvet at opsummere dem

- Fremover SKAL konkurrencerne køres igennem applikationer – dvs. ingen konkurrencer på væggen med tag, del eller andet. Der skal udvikles en applikation til det.
Og her skal det fremgå tydeligt at Facebook ikke er en del af konkurrencen.

- Man må ikke kræve at de deler noget for at være med i konkurrencen

- De må dog godt skulle putte noget ind i applikationen, for at være med, fx. et billede

- Du må godt kræve at de er fan af siden for at deltage, MEN de må ikke automatisk deltage, når de er fan af en side

- Konkurrencen må ikke være købsbetinget

- Det er ikke tilladt at offentliggøre vinderen på Facebook, man skal derimod igennem applikationen bede om emailadressen eller telefonnummer på vinderen

Kilde: http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php